Big data big value

Big Data, Big Value. Welke Kansen Biedt Big Data?

Een resultante van technologische ontwikkelingen is de exponentiële hoeveelheid big data die het genereert. Deze data leveren nieuwe kansen op waarbij slechts een beperkt deel hiervan gebruikt wordt voor het creëren van nieuwe inzichten en businessmodellen. Bewezen is dat bedrijven en overheden die big data op de juiste manier weten toe te passen, significant beter presteren dan bedrijven en overheden die dit niet doen.