Selecteer een pagina
Big Data, Big Value. Welke Kansen Biedt Big Data?

Big Data, Big Value. Welke Kansen Biedt Big Data?

Big Data, Big Value. Welke kansen biedt Big Data?

 

Met welke complexe vraagstukken heeft het management vandaag de dag mee te maken? Een grote hoeveelheid aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen heeft impact op de bedrijfsvoering, leiderschap en toezicht op hun organisatie. Een resultante van deze technologische ontwikkelingen is de exponentiële hoeveelheid data die hiermee wordt gegenereerd; big data. Deze data leveren nieuwe kansen. Slechts een beperkt deel hiervan wordt gebruikt voor het creëren van nieuwe inzichten en businessmodellen. Ondanks dat bewezen is dat bedrijven en overheden die big data op de juiste manier weten toe te passen, significant beter presteren dan bedrijven en overheden die dit niet doen. Reden genoeg voor het Zijlstra Center (Vrije Universiteit) om in hun PE programma een dag te wijden aan ‘big data in de publieke sector’.

Praktische voorbeelden

Hoewel big data vaak wordt gedefinieerd aan de hand van de vier V’s (volume, variety, veracity, velocity) is de essentie:

Hoe kun je grote hoeveelheden data omzetten in waarden?

Waarden in de vorm van actiegerichte inzichten en nieuwe bedrijfsmodellen. Wie kunnen dat beter toelichten dan mensen uit de praktijk. Edwin Westphal (CPC) van de gemeente Zaanstad, Ger Baron (CTO) en Carlos Goilo van de gemeente Amsterdam gaven voorbeelden uit hun praktijk. Hoogleraar Prof. Dr. Frans Feldberg van de Vrije Universiteit Amsterdam vulde aan met theorie gebaseerd op zijn wetenschappelijk onderzoek en de dag werd begeleid door dagvoorzitter dr. Pieter M. Veen CPC (het Zijlstra Center).

Wat is big data?

Bericht Dan Ariely Big Data

Dat er nog steeds sprake is van veel onduidelijkheden rondom big data legt Frans Feldberg uit in het begin van zijn presentatie. Als analogie gebruikt hij een tweet van Dan Ariely die op 6 januari 2013 is gepost via Twitter.

Het topic big data is actueel, maar veel organisaties stoeien nog met het wat, waarom en hoe van big data. Dat big data geen hype is en dat er wel degelijk toegevoegde waarde uit big data te halen is, blijkt uit de voorbeelden die Frans Feldberg benoemt tijdens zijn presentatie. Om deze voorbeelden toe te lichten, begint hij met de uitleg hoe organisaties waarde kunnen creëren met data via twee lijnen:

  1. To improve your business
  2. To transform your business

Nieuws voorspellen op basis van social media, de kwaliteit van staal verbeteren aan de hand van verzamelde data via sensoren en de verandering van het businessmodel van een zaadveredelaar door het gebruik van IOT. De voorbeelden zijn er genoeg.

Twee kern karakteristieken van big data

Een belangrijke vraag waar de KIN researchgroep zich mee bezig houdt, is ‘How do organizations realize value from big data’ (Günther, Rezazade Mehrizi, Feldberg & Huysman, 2016) waarin zij dieper zijn ingegaan in de theorie achter big data. Uit dit onderzoek komen twee kern karakteristieken van big data naar voren:

  1. Portability: data ontkoppelen van de context waarin deze is gecreëerd. Je kunt gegenereerde data transporteren naar iedere plek in het universum waar een internetverbinding is en daar opnieuw toepassen.
  2. Interconnectivity: De mogelijkheid om data vanuit verschillende omgeving met elkaar samen te voegen en met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld data van een telecomprovider die een leverancier van navigatiediensten gebruikt en het gebruik van Facebookdata koppelen aan interne marketinggegevens om zo de merkwaarde te berekenen.

Deze kernkarakteristieken stimuleren innovatie, omdat het mogelijk wordt om data te gebruiken voor product- en procesinnovatie. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden voor businessmodel innovatie. Organisaties kunnen hun data verkopen aan andere organisaties en data om andere producten heen wikkelen om bestaande producten en diensten te ontwikkelen. Feldberg licht het toe met het voorbeeld van skileverancier Rossignol. Rossignol heeft een app ontwikkeld (data-gedreven dienst) waarmee de skiër zijn/haar skiplezier vergroot. De dienst is om het gebruik van de skies heen ontwikkeld en genereert data die allerlei nieuwe inzichten voor Rossignol oplevert. Als extra feature adviseren ze de skiër aan de hand van de data welke pistes ze het beste kunnen nemen of bij welke groep skiërs iemand kan aansluiten.

Welke voordelen levert het op als een overheid of andere organisatie zich als transaction provider alleen bezig houden met het genereren van data en/of toegevoegde waarde op die data leveren? 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Onbekend is (nog) onbemind. Big Data is vooral ontdekken van datgene waarvan je niet weten dat je het niet weten. 

Om de waarde uit gigantische hoeveelheden ongestructureerde en gestructureerde data te kunnen halen, is een andere manier van denken en organiseren nodig. Dit vraagt om nieuwe principes, strategieën, systemen, structuren én regels. Doen we toch even? Nou nee….  We hebben ons al 150.000 jaar ontwikkeld met een lokaal en lineair denkend brein: we hebben een probleem en zoeken naar een oplossing. Oude wijn in nieuwe zakken. Dat werkt dat niet met deze Big Data vraagstukken die alles behalve lineair zijn. 

In zijn presentatie haalt Feldberg drie types organisaties aan (gebaseerd op Drucker):

  1. Organizations that make things happen
  2. Organizations that watch things to happen
  3. Organizations that wonder what happened

Tot welke categorie wil jij horen? In het Big Data krachtenveld is het essentieel om te bepalen welke organisatie je wilt zijn. Wat je ook bent, in deze tijd is het van belang om vandaag nog te starten. 

Globale en technologische ontwikkelingen dagen ons brein uit om te begrijpen wat de impact is van deze exponentiële groei van data. Weinig organisaties kunnen het totale veld overzien en het is van belang om de juiste partnerships en ecosystemen op te bouwen. Universiteiten kunnen met hun wetenschappelijk onderzoek hierin een belangrijke rol vervullen.

Ontwrichting van de markt

Bedrijven als Booking.com, AirBnB, Uber, Amazon, Apple, Google zijn voorbeelden van organisaties die ‘make things happen’. Ze ontwrichten de markt behoorlijk. Vind je het nog lastig om je te verplaatsen in organisaties die een exponentiële denktrend en organisatiestructuur hebben, ga eens kijken bij hoe de bovengenoemde organisaties dit organiseren. 

Handhaving AirBnB in de gemeente Amsterdam met Big Data

Nieuwe vormen van verhuur zoals AirBnB zorgde voor wildgroei en overlast voor bewoners in de gemeente Amsterdam: ’s morgens wakker worden van het geluid van rolkoffers over de stoep, struikelen over de vele vuilniszakken iedere dag op straat, illegale verhuur. De voorbeelden zijn talrijk. Nieuwe regels en handhaving waren hard nodig. Maar hoe doe je dat als je met de toenmalige manier van handhaven betekent dat een ambtenaar 60 dagen voor de deur van een AirBnB locatie moet blijven staan? 

Ger Baron en Carlos Giolo werkzaam bij de gemeente Amsterdam leggen uit hoe zij een model hebben ontwikkeld, waarmee ze data verzamelen over woningen die men verhuurt via verhuurdiensten zoals AirBnB. Deze nieuwe manier van organiseren stelt de gemeente in staat om slim om te gaan met de beschikbare data. Met deze informatie kunnen ze bezoekers en bewoners op een efficiënte en effectieve manier informeren en tevens toezien of ze de regels naleven en eventueel gericht hierop kunnen handhaven. 

Organisaties zoals AirBnB, de grote hoeveelheden data die de stad genereert en de verstedelijking van de mens levert de gemeente Amsterdam nieuwe en vooral andere vraagstukken op: ze moeten op een andere manier organiseren. Hoe ga je om met het investeren in de informatietechnologie? Hoe werk je samen met externe partijen? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Hoe ga je om met de controle hierop? Welke competenties zijn hiervoor nodig? Interessante vraagstukken waar de gemeente Amsterdam ondertussen al ver in vooruit loopt. 

Datagestuurd werken in de gemeente Zaanstad

Edwin Westphal legt uit hoe men slim omgaat met de toepassing van big data bij de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft gekozen om te gaan sturen op 3 thema’s:

  • datagestuurd werken,
  • informatiepositie verbeteren,
  • en een slimme samenleving.

Een uitkomst van het datagestuurd werken is o.a. dat ze door het jarenlang bijhouden van data in staat zijn om met 95% zekerheid kunnen voorspellen waar funderingsproblemen zich gaan voordoen. De daling van het grondwater zorgt al jaren voor veel problemen in de gemeente, waaronder verzakkingen van woningen. Met de beschikbare informatie is men nu in staat om op wijk en zelfs huisniveau oplossingen aan te bieden.

Ethische vragen

Big Data levert niet alleen nieuwe inzichten op. De problematiek gaat veel verder. Wat gebeurt er met mijn data? In hoeverre is de data beschikbaar voor derden? Wat betekent het voor de privacy van de inwoners als data beschikbaar is voor derde partijen? In het voorbeeld van Zaanstad kun je bij het verkopen van een woning te maken krijgen met verschillende belangen. Wat doe je als huiseigenaar als je weet dat de palen onder je huis aan vervanging toe zijn en je wilt net je huis verkopen? Wat betekent dit voor potentiële kopers? Een gebied waar zeker aandacht aan moet worden geschonken zijn de ethische vragen die hierbij komen kijken. 

Veranderingen

Dat we niet meer leven in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk is wel duidelijk. De mogelijkheden van de toepassing van big data zijn oneindig en bieden ons tegelijkertijd veel nieuwe uitdagingen en andere manieren van organiseren.

Je knippert met je ogen en er is weer een nieuw social media netwerk waar massaal op gereageerd wordt. Hoe snel wil en kun je op die rijdende trein springen? Is het nog zinvol om een strategisch plan voor 5 jaar te schrijven? Wat betekent het als je acteert op basis van je kernwaarden en kerncompetenties? Zie bijvoorbeeld Coolblue. In alles wat je ziet, herken je de kernwaarden: alles voor een glimlach. De tekst op de busjes, de verpakking, de website, de berichten online. Ik herken me er wel in. Doet jouw klant dat ook voor jouw kernwaarden? 

Ben jij een organisatie die om zich heen kijkt en zich afvraagt waarom de business achteruit gaat, klanten weglopen en nieuwe klanten uitblijven? Ben jij een organisatie die kijkt en ziet hoe jouw doelgroep massaal TikTok omarmt en denkt dat het wel overvliegt? Of ben je een organisatie die anticipeert op nieuwe ontwikkelingen, experimenterend leert en bijstuurt? 

Wil je mee in deze nieuwe ontwikkeling begin dan eens met luisteren. Wat zie je om je heen, wat doet je doelgroep, waar bevinden ze zich, wat vinden ze belangrijk en waarom is dit belangrijk? Online is er een schat aan kennis te vinden of vraag het eens aan mensen om je heen, je klanten, je prospects. Vragen staat vrij.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact met mij op.